Image Alt

Lukovi na stanju

Obilić 68″ 56#@28″

SERIJSKI BROJ: 57122016

Fiberglas crni
Drvo u rukohvatu Jasen

Obilić 68″ 48#@28″

SERIJSKI BROJ: 107112017

Fiberglas providni
Drvo u rukohvatu Orah

Krstaš 66″ 46#@28″

SERIJSKI BROJ: 135122018

Fiberglas crni
Drvo u rukohvatu Orah

Spartak 64″ 44#@28″

SERIJSKI BROJ: 114022018

Fiberglas crni
Drvo u rukohvatu Orah

Varjag 66″ 63#@28″

SERIJSKI BROJ: 109012018

Fiberglas crni

Drvo u rukohvatu Orah

Tiron 60 “ 120#@28″

SERIJSKI BROJ: 526102023

Fiberglas providni

Drvo u rukohvatu Purpurno srce

Despot 67″  74#@28″

SERIJSKI BROJ: 425082022

Fiberglas Providna leđa Crni stomak

Drvo u rukohvatu Venge

Despot 67″  100#@28″

SERIJSKI BROJ: 426082022

Fiberglas Providna leđa Crni stomak

Drvo u rukohvatu Venge

Tiron 68″  60#@28″

SERIJSKI BROJ: 415062022

Fiberglas Providni

Drvo u rukohvatu Orah

Obilić 68″. 97#@28″

SERIJSKI BROJ: 524102023

Fiberglas Providni

Drvo u rukohvatu Venge

Obilić 68″  50#@28″

SERIJSKI BROJ: 454112022

Fiberglas Crni

Drvo u rukohvatu Venge

Varjag 66″  53#@28

SERIJSKI BROJ: 494052023

Fiberglas Providni

Drvo u rukohvatu Jasen

Kontaktirajte nas

Adresa:  Miloša Crnjanskog 91, Omoljica

  Država:

  a

  Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
  Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

  Adults: $25
  Children & Students free

  673 12 Constitution Lane Massillon
  781-562-9355, 781-727-6090